+48 327 937 133         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


logo

CTH Jędrzejewski, Maj Sp.J z siedzibą w Zabrzu, przy ulicy Kasprowicza 5 jest benficjentem programu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 "Paszport do eksportu".

Strona Instytucji Zarządzającej: www.mrr.gov.pl

Strony Instytucji Pośredniczących: www.mswia.gov.pl, www.parp.gov.pl.

Osoba kontaktowa: Leszek Jędrzejwski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.